Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας

Δύο cookies χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο: Το βασικό είναι το cookie συνόδου, που συνήθως ονομάζεται MoodleSession. Πρέπει να επιτρέψετε αυτό το cookie στον περιηγητή σας για να εξασφαλίσετε τη συνέχεια και να διατηρήσετε τα στοιχεία σύνδεσης από σελίδα σε σελίδα. Όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή, αυτό το cookie καταστρέφεται (στο πρόγραμμα περιήγησής σας και στον εξυπηρετητή). Το άλλο cookie είναι καθαρά για λόγους ευκολίας και συνήθως ονομάζεται κάτι σαν MOODLEID. Απλά θυμάται το όνομα χρήστη σας στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό σημαίνει ότι όταν επιστρέφετε σε αυτόν τον ιστότοπο, το πεδίο ονόματος χρήστη στη σελίδα σύνδεσης θα είναι ήδη συμπληρωμένο για εσάς. Είναι ασφαλές να απορρίψετε αυτό το cookie - θα πρέπει απλώς να πληκτρολογείτε ξανά το όνομα χρήστη σας κάθε φορά που συνδέεστε.